Användaravtal

Nedan följer de gällande villkoren för användning av webbplatsen som utgör användaravtalet. Vid köp gäller dessutom köpavtalet.

Information om användaravtal
Dessa användarvillkor gäller för MOPPEKORT.SE.
Genom att använda webbsidan och innehållande tjänster accepterar du användaravtalet.

MOPPEKORT.SE förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor.
Genom att fortsätta använda våra tjänster har du accepterat användarvillkoren.

Upphovsrätt
Material som finns publicerat på webbplatsen skyddas av upphovsrätten. Detta innebär att den som gör sig skyldig till otillåten användning av materialet kan dömas till skadestånd.

Användaruppförande
Vi accepterar ej någon form av användning som kan skada eller störa nätverket kopplat till webbsidan och tjänsterna.
Användare får under inga omständigheter publicera eller överföra material till MOPPEKORT.SE som:
(1) är kränkande, hotfullt, falskt, trakasserande, hatiskt eller som på något sätt kan skada en individ eller grupp.
(2) innehåller virus eller andra program som kan skada mjukvara eller hårdvara.

Ansvarsbegränsning
Vi ansvarar ej för:

(1) material som publiceras av tredje part.
(2) eventuella felskrivningar eller andra fel i vårt material som finns publicerat på MOPPEKORT.SE.