Gäller parkeringsförbud innan eller efter skylten?

Grundregeln för alla vägmärken är att det som anges på skylten gäller direkt efter skylten. [...]