• Tillgångar: Med förarbevis för moped klass 2 får man köra moped klass 2 och de äldre 30-mopederna tillverkade innan 2003. Med AM-körkort får du köra moped klass 1 och 2, traktor och övriga motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim)
 • Hjälm: Hjälmen är obligatorisk att ha på sig under körning både för moped klass 1 och klass 2. Hjälmen ska även vara E-märkt eller ha en SIS-märkning för att vara godkänd. Med andra ord, en hjälm utan E- eller SIS-märkning räknas inte som en hjälm.
 • Trimning: Helt förbjudet, man får inte byta ut originaldelar mot delar vars syfte är att öka prestandan hos fordonet.
 • Belysning: Halvljus, helljus, bakbelysning, bromsljus & blinkers måste fungera.
 • Däck: Lufttrycket ska vara högt, det minskar bränsleförbrukningen och ökar dessutom körglädjen. Till skillnad från bilar finns inga regler om mönsterdjup för mopeder. Kravet på en mopeds däck är att cordväven inte får synas (det tygliknande materialet inuti däcken som håller ihop gummit).
 • Bromsar: Det finns olika bromssystem, det vanligaste är skivbroms och trumbroms. Det du ska veta är att skivbroms är mycket mer effektivare än trumbroms. Du ka också veta att vissa mopeder med skivbroms ofta är utrustade med ABS-system som förhindrar att bromsarna “nyper” fullständigt vilket skulle leda till en tvärnit och i värsta fall tappa väggreppet helt.
 • Fossila bränslen: T.ex. Bensin, diesel och naturgas.
 • Försäkring: Alla fordon måste vara försäkrade, minst med trafikförsäkring. De olika försäkringarna kallas för trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.
 • Under körning: Under körning måste man alltid ha med sig sitt förarbevis/körkort och försäkringsbevis.
 • Passagerare: En moped klass 1 och 2 får köra passagerare om mopeden är godkänd för det. Både föraren och passageraren/passagerarna måste ha hjälm.
 • Ansvar: Om en mopedförare skjutsar en person utan hjälm eller på en moped som inte är godkänd för passagerare så får föraren böter.
 • Oskyddade trafikanter: Det finns så kallade “oskyddade” i trafiken. Där ingår gående, cyklister och även mopedister. Dessa trafikanter har inget skyddande hölje som bilarna har, därav namnet “oskyddade trafikanter”.
 • Hastighet: Den max tillåtna gränsen för Moped klass 2 är 25 km/h. De mopeder som är tillverkade innan 2003 får köra i max 30 km/h. 

 

Kluring
Fråga: En kompis lånar din moped som är trimmad och blir stoppad av polisen. Vem bär ansvaret, din kompis eller du?
Svar: Den personen som kör mopeden just då är den som får stå till försvars för den trimmade mopeden. Det är inte en olaglig handling att äga en trimmad moped – att köra en trimmad moped i allmän trafik är däremot en olaglig handling.