Räkna med alkoholprocent och volym

Hur mycket starksprit (40 %) motsvarar 100 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol?

För att räkna ut detta använder man sig av denna formel: Volymprocenten * Volymen (cl) * 0,025
0,025 är 40% i decimalform (1/40=0,025)

3,5 * 100 * 0,025 = 8,75 cl (ungefär 9 cl)

Svar: 100 cl folköl (3,5 procentig) motsvarar ca 9 cl starksprit (40%)