Räkna med alkoholprocent och volym

Hur mycket starksprit (40 %) motsvarar 100 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol?

För att räkna ut detta använder man sig av denna formel:

( Volymprocenten * Volymen (cl) ) / % sprit i starksprit

Alternativ 1: ( 3,5 * 100 ) / 40 = 8,75 cl (ungefär 9 cl)

Svar: 100 cl folköl (3,5 procentig) motsvarar ca 9 cl starksprit (40%)

 

Istället för att dela med 40 så kan man multiplicera med 0,025 (1/40=0,025).

Alternativ 2: 3,5 * 100 * 0,025 = 8,75 cl