Grundläggande

I det här avsnittet lär du dig den grundläggande teorin – en bra plats att börja från.

Tillgångar: Med förarbevis för moped klass 2 får man köra moped klass 2 och de äldre 30-mopederna tillverkade innan 2003. Med AM-körkort får du köra moped klass 1 och 2, traktor och övriga motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim)

Hjälm: Hjälmen är obligatorisk att ha på sig under körning både för moped klass 1 och klass 2. För fordon med kaross finns inget krav om hjälm. Hjälmen ska även vara E-märkt för att vara godkänd. Med andra ord, en hjälm utan E-märkning räknas inte som en hjälm.
Den gamla märkningen, “SIS-märkning”, gäller inte längre som godkännande.

Trimning: Helt förbjudet, man får inte byta ut originaldelar mot delar vars syfte är att öka prestandan hos fordonet.

Belysning: Halvljus, helljus, bakbelysning, bromsljus & blinkers måste fungera.

Däck: Lufttrycket ska vara högt, det minskar bränsleförbrukningen och ökar dessutom körglädjen. Till skillnad från bilar finns inga regler om mönsterdjup för mopeder. Kravet på en mopeds däck är att cordväven inte får synas (det tygliknande materialet inuti däcken som håller ihop gummit).

Bromsar: Det finns olika bromssystem, de vanligaste är skivbroms och trumbroms. Det du ska veta är att skivbroms är mer effektiv än trumbroms. Du ska också veta att vissa mopeder med skivbroms kan vara utrustade med ABS-system som förhindrar att bromsarna låser hjulet, vilket innebär att hjulet bromsas för kraftigt och det kan leda till att däcket tappar väggrepp.

Fossila bränslen: T.ex. Bensin, diesel och naturgas.

Försäkring: Alla fordon måste vara försäkrade, minst med trafikförsäkring. De olika försäkringarna kallas för trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Under körning: Du som kör moped klass 2 skall du under körning alltid ha med dig ditt förarbevis och försäkringsbevis. Du som kör Moped klass 1 ska ha med ditt körkort.

Passagerare: En moped klass 1 och 2 får köra passagerare om mopeden är godkänd för det. Både föraren och passageraren/passagerarna måste ha hjälm.

Ansvar: Om en mopedförare skjutsar en person utan hjälm eller på en moped som inte är godkänd för passagerare så får föraren böter.

Oskyddade trafikanter: Det finns så kallade “oskyddade” i trafiken. Där ingår gående, cyklister och även mopedister. Dessa trafikanter har inget skyddande hölje som bilarna har, därav namnet “oskyddade trafikanter”.

Maxhastighet: Den högst tillåtna hastigheten för Moped klass 2 är 25 km/h, och de som är tillverkade innan 2003 får gå i max 30 km/h. Den högst tillåtna hastigheten för moped klass 1 är 45 km/h.