Grundläggande

I det här avsnittet går vi igenom det mest grundläggande.

Behörighet: Med förarbevis för moped klass 2 får man köra moped klass 2 och de äldre 30-mopederna tillverkade innan 2003. Med AM-körkort får du köra moped klass 1 och 2, traktor och övriga motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim)

Hjälm: Hjälmen är obligatorisk att ha på sig under körning både för moped klass 1 och klass 2. För fordon med kaross finns inget krav om hjälm. Hjälmen ska även vara E-märkt för att vara godkänd. Med andra ord, en hjälm utan E-märkning räknas inte som en hjälm.
Den gamla märkningen, “SIS-märkning”, gäller inte längre som godkännande.

Trimning: Helt förbjudet, man får inte byta ut originaldelar mot delar vars syfte är att öka prestandan hos fordonet.

Belysning: Halvljus, bakbelysning, bromsljus & blinkers måste fungera.

Däck: Lufttrycket ska vara högt, det minskar bränsleförbrukningen och ökar köregenskaperna. Till skillnad från bilar finns inga regler om mönsterdjup för mopeder.

Bromsar: Det finns olika bromssystem, de vanligaste är skivbroms och trumbroms. Det du ska veta är att skivbroms är mer effektivt än trumbroms. Du ska också veta att vissa mopeder med skivbroms kan vara utrustade med ABS-system som förhindrar att bromsarna låser hjulet. Att bromsarna “låser hjulet” innebär kortfattat att hjulet “tvärstannar” vilket kan leda till att väggreppet går förlorad (det låsta hjulet glider).

Fossila bränslen: De vanligaste är bensin, diesel och naturgas.

Konventionella biodrivmedel: Biogas, etanol, biodiesel.

Försäkring: Alla fordon måste vara försäkrade, minst med trafikförsäkring. De olika försäkringarna kallas (oftast) för trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Passagerare: En moped klass 1 och 2 får köra passagerare om mopeden är godkänd för det. Både föraren och passageraren/passagerarna måste ha hjälm.

Oskyddade trafikanter: Det finns så kallade “oskyddade” i trafiken. Där ingår gående, cyklister och även mopedister. Dessa trafikanter har inget skyddande hölje som bilarna har, därav namnet “oskyddade trafikanter”.

Maxhastighet: Den högst tillåtna hastigheten för Moped klass 2 är 25 km/h, och de som är tillverkade innan 2003 får gå i max 30 km/h. Den högst tillåtna hastigheten för moped klass 1 är 45 km/h.