Landsväg

Det som inte räknas som stadskörning räknas in som landsvägskörning, vilket kan vara motorväg, motortrafikled, enskild väg eller helt enkelt landsväg. Fordon klassade som AM/klass 1 eller klass 2 får inte köras på motorväg eller motortrafikled.

Vägen
Det finns olika typer av vägar.

 • Allmänväg – Har vägmärken och vägmarkeringar. Kan vara från bred asfalterad väg till smal grusväg.
 • Enskild väg – Har privat ägare. Vägmärken sätts sällan upp på dessa vägar så man får vara uppmärksam på ej förvarnade faror.
 • Motorväg & motorled – Här får du inte köra med varken moped klass 1 eller 2. Skyltar som symboliserar motorvägar är gröna.
 • Terrängen – All mark som inte är väg är terräng och här får du inte köra.

Placering vid landsvägskörning
På landsväg ska man köra på vägrenen om möjligt, annars är det rekommenderat att köra på körbanan med placering till höger i körfältet. Håll avstånd från andra trafikanter och se till att köra med säkerhetsmarginaler.

Korsning (landsväg)

När du ska köra:

 • rakt i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
 • höger i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
 • vänster i korsning kan du välja mellan stora– eller lilla svängen.
  • Stora svängen = Placera dig till höger i ditt körfält närmast kanten. Detta minimerar risken för att bli påkörd bakifrån. Rekommenderas på trafikerade vägar.
  • Lilla svängen = Placera dig till vänster i ditt körfält närmast mittlinjen. Rekommenderas endast där det är lite trafik och låga hastigheter.

Vägrenen
Kör man på vägrenen så har man väjningsplikt åt alla i körfältet (Utfartsregeln gäller)
Streckad kantlinje = alla fordon får köra där.
Heldragen kantlinje = Mopeder och cyklar får köra där.

Halt väglag
När det är kallt brukar det vara mer halt på broar och i viadukter än på vägbanan. På dessa platser finns risk för blixthalka.
Höstlöv och rullgrus kan vara förödande för mopedister.

Underkylt regn kallas det när regndroppar inte blir snöflingor trots att dess temperatur är under 0 grader Celsius. När dropparna slutligen träffar marken fryser dem direkt till is och bildar ett otroligt halt väglag.