Stadstrafik

Tre av fyra mopedolyckor där någon skadats eller dör sker i stadstrafik.
Att många olyckor inträffar i stadstrafiken har mycket att göra med det begränsade utrymme man delar med många andra trafikanter (cyklister, bilister, mopedister, bussar, gångare). Mycket händer på en gång och det är många regler att hålla koll på. Man har kort tid på sig att reagera och agera, ett litet misstag kan bli förödande. Det som skulle rädda flest liv är att sänka hastigheten.

Anvisningarnas rangordning

Observera att man ALLTID ska följa polistecken, vägtransportledare och vakter före övriga tecken.

  1. Polismanstecken
  2. Trafiksignaler
  3. Vägmärken
  4. Regler (t.ex. Högerregeln)

Exempel: Om trafiksignalerna i en korsning är trasiga eller blinkar gult innebär det att du ska följa vägmärken om det finns. Om vägmärken inte finns så följer du regler.

Svängningsregeln

Du får inte hindra trafiken på den vägen du svänger in på, eller störa mötande trafik när du korsar deras körbana.

Cirkulationsplats

Ska du svänga av vid första eller andra avfarten ska ligga i högra (yttre) körfältet.
Ska du svänga av vid andra avfarten eller efter den andra avfarten ska du ligga i vänstra (inre) körfältet.

Parkering

Moped klass 2: Du får parkera vid cykelställ, gångbanor, cykelbanor och vid parkeringsskyltar om ingenting annat anges.
EU-moped klass I parkeras enligt samma regler och på samma parkeringsplatser som bilar. Får ej parkeras vid cykelställ eller cykelbanor.

Parkeringsförbud
Du får inte parkera på t.ex huvudled, framför infart till fastighet, närmare än 30 meter före/efter en järnvägskorsning, 10 meter före ett övergångsställe, gul-streckade områden, vid parkeringsförbudsskyltar, busshållplatser (du får dock stanna för att hämta upp eller lämna av passagerare). Man får heller inte parkera på MC-parkering. Enligt lagen räknas ett fordon vara parkerat om fordonet står still, även om man sitter på mopeden.

Förbjudet att stanna
Du får inte stanna närmare än 10 meter framför eller bakom en vägkorsning.
Det är även förbjudet att stanna där sikten är skymd, vid övergångsställen och cykelöverfarter, i cirkulationsplats (rondell), vid gulstreckade linjer, vid gräsmattor och där skylten som betyder ”förbjudet att stanna” finns uppsatt.

Vanliga trafikregler i stadstrafik

Enkelriktat
Du får inte köra i den riktningen som denna skylt finns uppsatt mot.

Gångfartsområde
Det finns skyltar som sätts upp vid sådana områden där gångare har all rätt att ta sig fram. Regler i gångfartsområde:

  • Man får inte köra fortare än gånghastighet, ca 5-7 km/h.
  • Du har väjningsplikt mot alla gående.

Det absolut viktigaste man ska komma ihåg när man kör är att; aldrig köra fortare än man klarar av att bromsa inom den sträckan man överblickar. Om du inte anpassar hastigheten efter omgivningen så är du en ren trafikfara, både för dig själv och andra i din närhet. Oavsett om det handlar om stadskörning eller landsvägskörning så är denna grundregel en förutsättning för att man ska vara en trygg förare.

Klara provet på första försöket.

Köp övningsprov från 59kr.
Frågorna är inspirerade av riktiga provfrågor