Vår sekretesspolicy finns för att skydda integriteten för användare av webbplatsen.
Vänligen läs nedanstående för mer information om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter.

VAD OMFATTAR POLICYN
Denna sekretesspolicy täcker vår behandling av personlig information som vi tar emot genom webbplatsen eller kontaktformulär.
Denna sekretesspolicy gäller inte för personer som är anställda hos oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare och alla andra utomstående webbplatser.


INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Du behöver ej lämna ut personuppgifter när du besöker webbplatsen.
Men vi behöver viss personlig information när du (1) skapar ett konto hos oss, (2) gör anmälningar via webbformulär, (3) registrerar dig för nyhetsbrev eller (4) kontaktar oss via webbformulär.
Personuppgifter eller kontaktuppgifter vi samlar in lämnas aldrig medvetet ut till tredje person eller andra obehöriga.
Genom att lämna begärda person- och kontaktuppgifter, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.


INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION
Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information på våra servrar.
Dessa icke-personliga uppgifter kopplar vi aldrig till någon personlig information som samlas in från dig.
Icke-personliga uppgifter som vi kan använda lagras endast i syfte att förstå hur webbplatsen används samt hur tjänsten därefter kan förbättras.

Vi tillåter utomstående företag som har annonser hos oss att installera cookies på din dator.
Dessa cookies är ej anslutna till personlig information.
Tredjepart Cookieanvändning är föremål för deras egen sekretesspolicy, och vi tar inget ansvar för deras användning.


INFORMATION OM DELANDE AV PERSONLIG INFORMATION
I vissa fall är vi skyldiga att dela personlig information med tredje parter av juridiska skäl.
Vi har rätt att dela personlig information med tillbörlig part när:
(1) Vi har ditt uttryckliga samtycke
(2) Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process
(3) Vi finner att din aktivitet på våra webbplatser bryter mot våra användarvillkor


SAMTYCKE
Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss.
Om du tidigare skickat personlig information till oss men inte längre medger vår hantering av personlig information som tidigare beskrevs – meddela oss via e-mail till support@moppekort.se


SÄKERHET
Ingen dataöverföring via Internet kan garanteras vara säker.
Däremot jobbar vi effektivt med att se till att webbplatsen är säker att använda.
Vi skyddar också din personliga information från obehörig åtkomst, genom regelbunden åtkomstkontroll, brandväggar och antivirussystem. Men som tidigare nämnt kan dataöverföring och lagring över internet inte garanteras vara helt säker.

Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.


ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att ändra i sekretesspolicyn utan att meddela dig.
Läs därför igenom denna policy regelbundet.
Din fortsatta användning av MOPPEKORT.SE innebär att du accepterar sådana ändringar.