Körkortsteori

Avsnitt 3/4

Människans förutsättningar

Det här avsnittet handlar om människans förutsättningar och begränsningar.

Syftet

I trafiken ställs många krav på dig som förare, men människan har begränsningar.
Genom att känna till sina förutsättningar och begränsningar kan man förhindra situationer som kan leda till en trafikolycka. Det är just detta som är syftet med följande kapitel.

Alkohol

En av de vanligaste orsakerna till trafikolyckor är relaterat till alkohol. Alkohol försämrar omdömet, reaktionsförmågan och förmågan att uppmärksamma omgivningen.

  • Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille.
  • Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille.

Den som har narkotika i blodet döms för rattfylleri.
Man kan inte påskynda förbränningen av alkohol.

Synen

Synen är förarens viktigaste sinne, så för att få körkortstillstånd måste man genomgå ett syntest hos optiker med godkänt resultat.

  • Synfält
   Människans synfält är en halvcirkel, alltså 180°. 
  • Direktseendet
   Där du fokuserar din blick får du tydligast syn. Denna syn kallas direktseendet. Det är en mycket liten yta som ögat kan kan fokusera på.
  • Periferiseende
   Synen åt sidorna, allt som är utanför ditt direktseende kallas periferiseende och utgör hela 98-99% av synfältet. Periferiseendet gör att vi kan se vad som händer vid sidan av oss utan att vi behöver flytta blicken. Föreställ dig att du inte hade periferiseende, tänk vad lite du skulle se!

Tunnelseende

Som du kunde läsa här ovan så förstår du hur viktigt periferiseendet är. Vid tunnelseende försämras denna förmåga, att se åt sidorna, vilket innebär att ditt avsökningsområde försämras vilket i sin tur leder till att du missar det som händer runt omkring dig.

Tunnelseende kan orsakas av bland annat:

  • Stress
  • Alkohol
  • Trötthet

Ålder och mognad

Unga och framför allt män är överrepresenterade i trafikolyckor. Förmodligen beror det på dålig erfarenhet, saknad riskmedvetenhet, överskattande av sin egna förmåga…

Mogna förare har förståelse för andra trafikanters svårigheter och misstag. Mogna förare tänker efter en gång extra innan man gör någonting som innebär risk. En ung och oerfaren förare faller lättare in för grupptryck, ofta beroende på att den unga föraren inte kan föreställa sig vilka konsekvenser handlingen kan leda till.

Vid olycka

En person som blöder kraftigt

Placera den blödande kroppsdelen högt och försök stoppa blödningen med förband eller en tygbit av något slag.

Skyldighet att stanna på platsen

Obehörigt avvikande från olyckplats kallas ”smitning”.
Om du är inblandad i en olycka eller en del av uppkomsten av en olycka så är du skyldig att stanna på platsen för att inte bli dömd för smitning.
Om du enbart har bevittnat en olycka så är du inte skyldig att stanna på platsen – även om det i vissa fall är nödvändigt!

Övningsfrågor

Människan
Människan
Nästa avsnitt