Körkortsteori

Avsnitt 1/4

Fordonskännedom & manövrering

I det här avsnittet går vi igenom grunderna i fordonskännedom och manövrering. Du kommer lära dig de grundläggande regler som gäller för fordon samt säkerhet.

Fordonet

För att få köra en moped klass 1 krävs minst ett AM-körkort.
Med AM-körkort tillåts du även köra moped klass 2, motorredskap klass 2 (gjorda för en hastighet på högst 30 km/h), mopedbil och a-traktor (gjorda för en hastighet på högst 30 km/h).

För att få köra moped klass 2 krävs minst ett förarbevis för moped klass 2. Med ett förarbevis får du endast köra moped klass 2.

Typer av mopeder

En moped kan se ut på olika sätt. Ett mopedfordon kan ha upp till fyra hjul.
Långsamtgående fordon med tre eller fyra hjul måste ha en LGF-skylt baktill. Anledningen är att dessa inte ska förväxlas med exempelvis en vanlig personbil.

Exempel på mopedfordon:

  • Moped
  • Mopedbil
  • A-traktor
  • Trehjulig moped

Maxhastighet

Maxhastigheten för en moped klass 2 är 25 km/h. De mopeder som är tillverkade före 2003 får gå i max 30 km/h.
Maxhastigheten för en moped klass 1 är 45 km/h. En A-traktor får gå i högst 30 km/h.

Trimning

Trimning är helt förbjudet, man får inte byta ut originaldelar mot delar vars syfte är att öka prestandan hos fordonet. Dessa ingrepp kan innebära att fordonets klassificering ändras. En trimmad moped klass 1 kan klassas som en motorcykel.

Belysning

Alla mopeder måste ha halvljus, blinkers, bromsljus, bakljus och en röd reflex baktill. Helljus är inget krav.

Helljus är förbjudet att ha tänt under körning i dagsljus eller på vägar med fungerande vägbelysning.

All belysning fram måste lysa vitt och belysningen bak måste lysa rött (med undantag för blinkers som ska pulsera orange ljus). Belysning med fel färg och/eller på ”fel ställen” är olagligt.

Viktklasser

Det finns ett par uttryck som du bör ha koll på. Frågor som kräver kunskap om viktklasser kommer ofta på provet.

  • Tjänstevikt: Mopedens vikt när den är i körbart skick. Det vill säga med bränsle, olja samt verktyg. Förare eller passagerare räknas inte med i tjänstevikten.
  • Maxlast: Den maximala last som fordonet är konstruerad för. Förare och passagerare räknas in i maxlasten.
  • Totalvikt: Tjänstevikt + maxlast = totalvikt.

Passagerare

Om du får skjutsa en passagerare beror på vilken moped du har. Mopeden måste vara godkänd för passagerare. Både du och din passagerare måste ha hjälm. Det är du som förare som ansvarar för att passagerare under 15 år har hjälm. Passagerare över 15 år är själva ansvariga för att hjälm används.

I fallet med A-traktor får passagerare endast sitta på en plats avsedd för passagerare och det får endast sitta en person per plats.

Drivmedel

  • Fossila bränslen: De vanligaste fossila bränslena är bensin, diesel och naturgas.
  • Konventionella biodrivmedel: Biogas, etanol, biodiesel

Försäkring

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade.
Det finns tre vanliga försäkringstyper:

  • Helförsäkring
  • Halvförsäkring
  • Trafikförsäkring

Däck

Det finns ingen regel om minimalt mönsterdjup för mopeder. Det enda kravet som finns är att cordväven inte syns, vilket är ett slags väv på däckets insida.
Ur ett säkerhetsperspektiv bör du se till att ha tillräckligt bra mönsterdjup för att undvika exempelvis vattenplaning.

Vinterdäck är inget krav på varken mopeder eller mopedbilar. Men om du använder vinterdäck med dubb så får de endast användas mellan 1 oktober–15 april eller vid vinterväglag.
Från och med 1 december 2023 gäller krav på vinterdäck för A-traktorer. 

Hjälm

Hjälmen är obligatorisk att ha på sig under körning både för moped klass 1 och klass 2. Gällande fordon med kaross finns inte krav på hjälm.

Det finns undantag för vissa platser där hjälm inte behöver bäras. Exempelvis inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstation eller liknande områden.
Hjälmen ska även vara E-märkt för att vara godkänd. Med andra ord, en hjälm utan E-märkning räknas inte som en hjälm.
Den gamla märkningen, ”SIS-märkning”, gäller inte längre som godkännande.

Bromsar

Det finns olika bromssystem, de vanligaste är skivbroms och trumbroms. Det du ska veta är att skivbroms bromsar mer effektivt än trumbroms. Du ska också veta att vissa mopeder kan vara utrustade med ABS-system som förhindrar att bromsarna låser hjulet. Att bromsarna ”låser hjulet” innebär kortfattat att hjulet ”tvärstannar” vilket kan leda till att väggreppet går förlorad och det låsta hjulet glider.

När du ska bromsa på halt underlag bör du undvika att använda frambromsen.
Väglaget är mycket viktigt att ta hänsyn till, inte bara för anpassning av hastighet utan även vid inbromsning. En inbromsning med frambromsen i en kurva, täckt med rullgrus eller fuktiga löv, kan ha förödande konsekvenser. Håll lägre hastighet och använd bakbromsen vid hastiga eller skarpa riktningsförändringar.

Stoppsträcka

Stoppsträcka är ett samlingsord för hela förloppet från det att du upptäcker ett hinder till dess att du står still. Stoppsträckan delas in i två faser – Reaktionssträcka och bromssträcka. Dessa två faser är oberoende av varandra, du bromsar inte bättre bara för att du har snabb reaktionstid men stoppsträckan i sin helhet blir kortare.

  • Reaktionssträcka: Sträckan du förflyttar dig från det att du upptäckt hindret tills dess att du börjar bromsa.
  • Bromssträcka: Sträckan du förflyttar dig från det att du börjar bromsa till dess att du står still.

Stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka

Övningsfrågor

Fordonskännedom
Fordonskännedom
Nästa avsnitt