Miljö

I det här avsnittet lär du dig om trafikens påverkan på miljön. Mycket kommer handla om växthuseffekten och dess klimatförändringar till följd.

Vägtrafiken påverkar miljön
Mängden koldioxid i vår atmosfär har under de senaste decennierna ökat, trafiken står för en stor del av utsläppen. Förbränning av fossila bränslen (främst bensin, diesel, kol & naturgas) Koldioxid är i sig ingenting farligt eller miljöovänligt, tvärt om, det är en förutsättning för livet på jorden. Men, det är när det blir ett överskott av koldioxid som det blir någonting negativt.

Olja (som man framställer fossila bränslen från) bildas under jorden och består av organiska material som exempelvis växter och djur (plast är inte ett organiskt material). I naturligt tillstånd förbränns inte olja i den omfattning som vi människor förbränner det idag. Vi pumpar upp mängder med olja för att sedan förbränna det. Det är inte en naturlig process att förbränna så pass mycket olja, i och med det så bildas det mer koldioxid än vad naturen klarar av att ta upp.

Gaserna stiger upp mot atmosfären och lägger sig som ett tak över oss, det kallas för växthuseffekten.
Solens strålar ska normalt träffa jorden och studsar ut i rymden igen, men idag finns ett så pass stort överskott av koldioxid så att strålarna inte kan studsa ut i rymden igen, utan stannar istället kvar på jorden.
Medeltemperaturen på jorden stiger och medför allvarliga konsekvenser som att till exempel vattennivån höjs av att polarisarna smälter och skapar översvämningar.

Regionala miljöproblem
Från avgaserna bildas kväveoxid som bidrar till flera miljöproblem.
1 Kväveoxid leder till försurning. Försurning av skogar, sjöar och hav har en negativ effekt på växter och djur.
2. Kväveoxid bildar ett marknära ozonlager som kan ge oss huvudvärk och ge skador på växter.
3. Kväveoxid bidrar även till övergödning. I haven leder övergödning till bland annat algblomning.

Lokala miljöproblem
I tätorter är luftföroreningen stor.
Man har gjort mycket för att minska föroreningen tex. Begränsad tomgångskörning, bilfria stadsdelar och inte minst uppfinningen katalysatorn. Katalysatorn minskar mängden giftiga avgaser. Men den minskar tyvärr inte koldioxidutsläppen.
Katalysatorn omvandlar en stor del av de dåliga gaserna till vatten.
Mopeder utan katalysator släpper ut en giftig gas som kallas koloxid. Det är en lukt- och färglös gas som försämrar blodets förmåga att transportera syre i blodet.

Spara på miljön
Mer bränsle → Mer koldioxid
Mindre bränsle → Mindre koldioxid

När man cyklar vill man inte göra av med mer energi än vad som behövs, man rullar fram till trafikljus och nedförsbackar. Men varför kör vi inte likadant på en moped eller bil? Fundera på detta!

 

Hur minskar man koldioxidutsläppen?

  • Använd mopedens rörelse energi (rulla)
  • Ha väl pumpade däck
  • Försök hålla låga varvtal
  • Gasa inte mer än vad som behövs
  • Låt inte mopeden stå på tomgång i onödan

2-takt eller 4-takt?
2-taktsmotorer drar mer bränsle än 4-taktsmotorer.
Fyrtaktsmotorer släpper ut mindre skadliga ämnen än 2-takt då framför allt äldre 2-taktare har en sämre förbränning. Däremot upplevs 2-taktare oftast rappare än 4-taktare.

Köp övningsprov – från 69 kr

Kom väl förberedd till det riktiga provet. Frågorna är inspirerade av riktiga provfrågor.