Körkortsteori

Avsnitt 4/4

Miljö

I det här avsnittet lär du dig om trafikens påverkan på miljön. Mycket kommer handla om växthuseffekten och dess klimatförändringar till följd.

Negativ miljönpåverkan

Vägtrafiken påverkar miljön negativt. Mängden koldioxid i vår atmosfär har under de senaste decennierna ökat, och trafiken står för en stor del av utsläppen. Koldioxid är i sig ingenting farligt eller onaturligt, tvärt om, det är en förutsättning för livet på jorden. Men, det är när det blir ett överskott av koldioxid som det blir någonting negativt. Förbränning av fossila bränslen (främst bensin, diesel, kol & naturgas) har orsakat ett massivt överskott av koldioxid vilket bidrar till den så kallade växthuseffekten.

Olja (som man framställer fossila bränslen av) bildas under jorden och består av organiska material. Vi pumpar upp stora mängder med olja för att sedan förbränna det. I naturligt tillstånd förbränns inte olja i den omfattning som vi människor förbränner den idag, i och med detta bildas mer koldioxid än vad naturen klarar av att ta upp.

Gaserna stiger upp mot atmosfären och lägger sig som ett tak över oss, detta kallas för växthuseffekten.
Solens strålar absorberas av växthusgaserna vilket leder till en uppvärmning av jorden. En snabbt ökande medeltemperatur rubbar balansen i ekosystemet vilket leder till en enorm kedjereaktion. En av många allvarliga konsekvenser är att polarisarna smälter. Följden av att polarisarna smälter bort innebär att medeltemperaturen ökar i snabbare takt vilket gör att polarisen i sin tur smälter ännu snabbare.

Regionala miljöproblem

Från avgaserna bildas kväveoxid, vilket bidrar till flera miljöproblem:

 1. Leder till försurning. Försurning av skogar, sjöar och hav har en negativ effekt på växter och djur.
 2. Bildar ett marknära ozonlager som kan ge oss huvudvärk och ge skador på växter.
 3. Bidrar även till övergödning. I haven leder övergödning till bland annat algblomning.

Lokala miljöproblem

I många tätorter är luftföroreningen stor. Åtgärder för att minimera föroreningarna lokalt är exempelvis att begränsa tomgångskörning samt införa bilfria stadsdelar.
Moderna fordon och även mopeder har en så kallad katalysator. En katalysator kan ses som ett slags filter som omvandlar en stor del av de dåliga gaserna till vatten.
Mopeder utan katalysator släpper ut en betydligt högre andel av den giftiga gasen koloxid. Det är en lukt- och färglös gas som är skadlig att inandas.

Vad kan jag göra?

Mer bränsle = mer koldioxid

För att veta vad just du kan göra för att minska ditt utsläpp av koldioxid behöver du veta hur förbränning av kolväten (ex. bensin och diesel) hänger ihop med koldioxidutsläppet:
Mer bränsle → Mer koldioxid
Mindre bränsle → Mindre koldioxid

När vi cyklar vill vi oftast inte göra av med mer energi än vad som är nödvändigt. Vi rullar exempelvis fram till stopp och trampar inte i luften när vi står stilla. Med detta i minnet är det förhoppningsvis lättare att föreställa sig hur ett effektivt körsätt ser ut.

Hur minskar jag koldioxidutsläppet?

  • Använd mopedens rörelse energi (rulla)
  • Ha väl pumpade däck
  • Försök hålla låga varvtal
  • Gasa inte mer än vad som behövs
  • Låt inte mopeden stå på tomgång i onödan

Miljövänligare alternativ

Tvåtaktsmotorer kräver oftast mer bränsle än fyrtaktsmotorer. Fyrtaktsmotorer släpper dessutom generellt sett ut mindre skadliga ämnen än tvåtaktsmotorer tack vare en mer effektiv förbränning.
Elmoped är det absolut bästa miljöalternativet, i synnerhet mot de lokala miljöproblemen.