Trafikregler och trafiksäkerhet

I det här avsnittet kommer du lära dig grunderna i trafikregler och trafiksäkerhet. Avsnittet tar upp de vanligaste trafikreglerna i stadstrafik och på landsväg.

Stadstrafik

Tre av fyra mopedolyckor där någon skadats eller dör sker i stadstrafik.
Att många olyckor inträffar i stadstrafiken har mycket att göra med det begränsade utrymme man delar med många andra trafikanter (cyklister, bilister, mopedister, bussar, fotgängare). Mycket händer på en gång och det är många regler att hålla koll på. Man har kort tid på sig att reagera och agera, ett litet misstag kan bli förödande. Det som skulle rädda flest liv är att sänka hastigheten.

Det absolut viktigaste man ska komma ihåg är att aldrig köra fortare än man klarar av att bromsa inom den sträckan man överblickar. Om du inte anpassar din hastighet efter omgivningen så är du en trafikfara för både för dig själv och andra. Oavsett om det handlar om stadskörning eller landsvägskörning så är denna grundregel en förutsättning för att du ska vara en trygg förare.

Anvisningarnas rangordning

Observera att man ALLTID ska följa polistecken, vägtransportledare och vakter före övriga anvisningar.

 1. Polismanstecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Regler (t.ex. Högerregeln)

Exempel: Om trafiksignalerna i en korsning är ur funktion eller blinkar gult innebär det att du ska följa vägmärken om det finns. Om vägmärken inte finns så följer du regler.

Svängningsregeln

Du får inte hindra trafiken på den vägen du svänger in på, eller störa mötande trafik när du korsar deras körbana.

Exempel: Du ska svänga vänster i en korsning. Här måste du lämna företräde åt mötande eftersom du ska korsa deras körbana.

Utfartsregeln

När du kör ut från en vägren, bensinstation, parkering, fastighet, gångfartsområde eller liknande områden så gäller utfartsregeln, vilket innebär att du måste lämna företräde. Ibland kan det vara svårt att bedöma vad som räknas som en utfart, men ett tips är att kolla på om vägarna är i samma plan. Det vill säga om det är en kant.

Öva på kunskapsprov som liknar Trafikverkets.

9 av 10 av våra kunder klarar Trafikverkets kunskapsprov på första försöket.

Från 129 kr

Skapa konto

Cirkulationsplats

Ska du svänga av vid första eller andra avfarten ska du välja det högra (yttre) körfältet.
Ska du svänga av vid andra avfarten eller efter den andra avfarten ska du välja det vänstra (inre) körfältet. Detta är den rekommenderade anvisningen.

Parkera

Moped klass 2: Du får parkera vid cykelställ, gångbanor, cykelbanor. Moped klass 2 följer samma parkeringsregler som för cykel.
Moped klass I: Parkeras enligt samma regler som för bilar och motorcyklar. De får inte parkeras vid cykelställ, gångbanor, cykelbanor som moped klass 2 tillåts göra.

Var uppmärksam på tilläggsskyltar som förbjuder det fordon du kör.

Vanliga vägmärken i stadstrafik

Nedan beskrivs ett antal vanligt förekommande vägmärken som är särskilt viktiga att ha koll på.

Väjningspliktsmärken

Påbudsmärken

Varningsmärken

Förbudsmärken

Anvisningsmärken

Landsväg

Det som inte räknas som stadskörning räknas in som landsvägskörning, vilket kan vara motorväg, motortrafikled, enskild väg eller helt enkelt landsväg. Fordon klassade som moped klass 1 eller klass 2 får inte köras på motorväg eller motortrafikled. De märken som handlar om motorväg eller motortrafikled har grön bakgrund.

Vägen

Det finns olika typer av vägar.

 • Allmänväg – Har vägmärken och vägmarkeringar. Kan vara från bred asfalterad väg till smal grusväg.
 • Enskild väg – Har privat ägare. Vägmärken sätts sällan upp på dessa vägar så man får vara uppmärksam på att identifiera eventuella faror själv.
 • Motorväg & motorled – Här får du inte köra med varken moped klass 1 eller 2. Skyltar som symboliserar motorvägar är gröna.
 • Terrängen – All mark som inte är väg är terräng och här får du inte köra.

Placering vid landsvägskörning

Där vägrenen finns ska du om möjligt välja att köra där i första hand, annars bör du köra på körbanan med placering till höger i körfältet. Håll avstånd från andra trafikanter och se till att köra med säkerhetsmarginaler.

Korsning på landsväg

När du ska köra:

 • rakt i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
 • höger i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
 • vänster i korsning kan du välja mellan stora eller lilla svängen.
  • Stora svängen = Placera dig till höger i ditt körfält närmast kanten. Detta minimerar risken för att bli påkörd bakifrån. Rekommenderas på trafikerade vägar med hög hastighetsbegränsning.
  • Lilla svängen = Placera dig till vänster i ditt körfält närmast mittlinjen. Rekommenderas endast där det är lite trafik och låga hastigheter.

Vägrenen

Kör man på vägrenen och ska svänga ut i körfältet så har man väjningsplikt mot alla i körfältet eftersom utfartsregeln gäller.
Mopeder och mopedbilar får köras på vägrenen oavsett om sidolinjen är streckad eller heldragen.
Streckad sidolinje = alla fordon får köra där.
Heldragen sidolinje = Mopeder, långsamtgående fordon och cyklar får köra där.

Halt väglag

Vägbanan på broar och viadukter brukar ofta vara extra hala. På dessa platser finns en förhöjd risk för blixthalka.
Höstlöv och rullgrus kan vara förödande för mopedister i kombination med att man använder frambromsen. Undvik krascher genom att använda bakbromsen istället för frambromsen, och undvik att göra kraftiga svängar.

“Underkylt regn” kallas det när mycket kalla regndroppar fryser till is direkt när det kommit i kontakt med marken. Detta bildar ett otroligt halt väglag.

Öva på kunskapsprov som liknar Trafikverkets.

9 av 10 av våra kunder klarar Trafikverkets kunskapsprov på första försöket.

Från 129 kr

Skapa konto

Mörkerkörning

Grundregeln för mörkerkörning

Man ska aldrig köra fortare än man kan bromsa och stanna inom den sträckan man kan överblicka.

Helljus

Helljuset får ej användas där vägbelysning finns. Helljus får heller inte användas då du ligger inom ett ringa avstånd till ett framförvarande fordon.

Vägbelysning

På vägar med fungerande vägbelysning är det förbjudet att köra med helljuset på.

Väder

Vid nedsatt sikt eller dåligt väglag är det viktigt att anpassa hastigheten därefter. Hastighetsskyltarna är endast en övre gräns för hur fort man får köra, inte hur snabbt man ska köra.

Kläder

Vid mörkerkörning är det rekommenderat att använda reflexväst för att synas bättre.

Snabbprov

Du måste skapa ett konto för att få tillgång till denna funktion.
Skapa konto