Hur långt färdas man på en sekund?

För att ta reda på hur långt du färdas på en sekund måste man först omvandla km/h till meter per sekund, och det gör man genom att dela hastigheten (km/h) med 3,6.
Hastigheten delat med 3,6 = sträckan du färdats per sekund.

Exempel: Du åker i 30 km/h, hur långt färdas du på en sekund?

30/3,6 ≈ 8 meter.