Hur långt färdas man på en sekund?

Exempel: Du åker i 30 km/h, hur långt färdas du på en sekund?

För att ta reda på hur långt du färdas på en sekund omvandlar du helt enkelt km/h till m/s (meter per sekund). Detta gör man genom att dela hastigheten (km/h) med 3,6.

Svar: Du åker 8 meter på en sekund