Hur lång blir bromssträckan?

Exempel: Du kör i 20 km/h. Hur lång är bromssträckan?

Stryk nollan i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4.

Ta bort nollan:

20 ⇒ 2

 

Multiplicera med sig själv:

2 x 2 = 4

 

Multiplicera med 0,4:

4 x 0,4 = 1,6

Svar : Bromssträckan blir ungefär 1,6 meter