Hur lång blir bromssträckan?

Stryk nollan i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4.

Exempel: Du åker i 20 km/h. Hur lång är bromssträckan?

Ta bort nollan: 202

2*2 = 4

4*0,4 = 1,6 meter