Vad är stoppsträcka för något?

Stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka

Stoppsträcka är sträckan från att du upptäcker ett hinder till då du står helt still.
Stoppsträckan delas in i två faser: Reaktionssträcka och bromssträcka.
Dessa två faser är oberoende av varandra, du bromsar ju inte bättre bara för att du har kort reaktionstid.

Reaktionssträcka: Sträckan du förflyttar dig från det att du upptäckt hindret till att du börjar bromsa.

Bromssträcka: Sträckan du förflyttar dig från det att du börjar bromsa till att du står still.

En fråga som kan komma på provet kan vara “Påverkar reaktionstiden bromssträckan?”. Svaret på den frågan är NEJ. Reaktionstiden påverkar reaktionssträckan och stoppsträckan i sin helhet, men inte bromssträckan.