Hur mycket starksprit (40 %) motsvarar 100 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol?

För att räkna ut detta kan man använda sig av denna formel:

Volymprocenten * Volymen (cl) / % sprit i starksprit

Volymprocenten är det man brukar kalla ”styrka”, det vill säga hur mycket sprit drycken innehåller. I detta exempel är styrkan 3,5%.

Volymen är mängden dryck, det vill säga hur många burkar som druckits. I detta exempel har personen druckit 3 st 33cl-burkar vilket motsvarar 100 cl.

I formeln delar vi med ”40%” eftersom det är volymprocenten på starkspriten som vi vill jämföra med (ex. Vodka)

3,5 volymprocent*100cl/40%=8,75cl starksprit

Svar: 100 cl folköl (3,5 procentig) motsvarar ca 9 cl starksprit (40%)

Med andra ord, 100 cl folköl är som att dricka ungefär 9 cl vodka.

Hur mycket starksprit (40 %) motsvarar 100 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol?

På bilden kan du se hur volymprocenten anges på burken.

Alternativ formel

Istället för att dela med 40 så kan man multiplicera med 0,025 (1/40=0,025).

3,5 * 100 * 0,025 = 8,75 cl