Hur mycket längre blir bromssträckan?

Bromssträckan ökar kvadratiskt med ökande fart.

Exempel: Du ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h. Hur mycket längre blir bromssträckan?

Först räknar man ut hur många gånger högre hastigheten är. 90 / 30 = 3
Hastigheten är alltså 3 gånger högre.

För att ta reda på hur mycket längre bromssträckan blir tar man: 3 * 3 = 9.
Bromssträckan är alltså 9 gånger längre.

Detta är en vanlig fråga som ofta kommer på prov. Försök memorera detta: 2 gånger högre fart = 4 gånger längre bromssträcka. 3 gånger högre fart = 9 gånger längre bromssträcka. (Se uträkning ovan)