Hur mycket längre blir bromssträckan?

Exempel: Du ökar hastigheten från 10 km/h till 30 km/h. Hur mycket längre blir bromssträckan?

Bromssträckan ökar kvadratiskt med ökande fart. Därför ska vi först räknar ut hur många gånger högre hastigheten är.

30 / 10 = 3

Hastigheten är alltså 3 gånger högre.

Eftersom bromssträckan ökar kvadratiskt multiplicerar vi antal gånger högre hastighet med sig själv:

3 * 3 = 9

Svar: Bromssträckan är alltså 9 gånger längre.

Detta är en vanlig fråga som ofta kommer på prov. Försök memorera detta: 2 gånger högre fart = 4 gånger längre bromssträcka. 3 gånger högre fart = 9 gånger längre bromssträcka. (Se uträkning ovan)