Katalysatorn omvandlar en stor del av de skadliga ämnena i avgaserna till vatten och koldioxid.

  • Katalysatorn kan inte reducera koldioxidutsläppet.
  • Hela 80–95 % av de skadliga ämnena omvandlas.
  • Katalysatorn kräver en hög arbetstemperatur vilket innebär att den är mindre effektiv när motorn är kall.