Katalysatorn omvandlar en stor del av de skadliga ämnena i avgaserna till vatten och koldioxid.

  • Katalysatorn kan inte reducera koldioxidutsläppet.
  • Hela 80–95 % av de skadliga ämnena omvandlas.
  • Katalysatorn kräver en hög arbetstemperatur vilket innebär att den är mindre effektiv när motorn är kall.

Öva på kunskapsprov som liknar Trafikverkets.

9 av 10 av våra kunder klarar Trafikverkets kunskapsprov på första försöket.

Från 129 kr

Skapa konto